In 2005 heeft Innovate samen met een aantal andere partijen een Basel2 rapportage omgeving gebouwd voor de Rabobank (voorheen Friesland Bank). Basel2 behelst de verplichte rapportages die alle banken hebben m.b.t. rapportering. Om deze rapportering te faciliteren was het nodig om meer dan 100 bronnen van de bank te ontsluiten. Om hier structuur aan te geven is er een Data Warehouse opgezet met alle basis informatie over de financiële stromen van de bank. Hierboven op zijn datamarts gerealiseerd die speciaal ingericht zijn om gemakkelijk te kunnen rapporteren aan de Nederlandse Bank. Innovate heeft hier expertise geleverd m.b.t. ETL en rapportage. In een groot gezamenlijk project is uiteindelijk een succesvolle implementatie van Basel2 rapportages opgeleverd met een Data Warehouse als fundament. Na de voltooiing van dit Data Warehouse kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat het Data Warehouse zeer succesvol is en eigenlijk meer benut zou moeten worden voor andere onderdelen van de bank. Een voortvloeisel hiervan zijn datamarts voor Marketing, Effecten en Management Accounting.  Innovate heeft er voor gezorgd dat de investeringen in het Data Warehouse  terug zijn verdiend door zinvol hergebruik op andere afdelingen binnen de Bank (oftewel wij hebben er voor gezorgd dat de investering in het Data Warehouse terug is verdiend door het gebruik in andere onderdelen van de bank). Kortom een win-win! Innovate heeft concreet de datamarts opgezet en tevens de rapportage omgeving verzorgt. Daarnaast heeft Innovate geholpen bij de migratie van de data van de Friesland Bank naar de Rabobank. Hier heeft het eerder ontwikkelde Data Warehouse een grootte rol in gespeeld.