Berichten

Innovate IT Consultancy heeft Database Marketing als specialisme en voert alle activiteiten die hier mee te maken hebben uit. Wat wordt hiermee bedoeld?: Op basis van het kennen van je klant, door optimaal gebruik te maken van aanwezige data, gericht commerciële uitingen doen naar de klanten om zo het commerciële resultaat te optimaliseren.