De Koninklijke Gezondheidsdienst voor Dieren is een 100 jarig instituut dat ooit is opgericht in Leeuwarden. Na verspreiding over het gehele land, is de Kon. GD nu gevestigd in Deventer. Er werken ruim 400 medewerkers op alle gebieden van de dier gezondheid. De GD bedient grotendeels alle dierenartsen en alle veehouders in Nederland en in de grensstreek van Belgie en Duitsland. Hiermee worden in Nederland meer dan 50.000 klanten bediend.  Inmiddels groeit de GD ook buiten Nederland en Europa.

Innovate is gevraagd om het projectmanagement van de implementatie van CRM bij de GD uit te voeren nadat er na twee jaar nog niet de gewenste resultaten waren behaald.

Door de structuur van het Agile Scrum Project-team opnieuw neer te zetten en vooral het plezier in het werken terug te brengen, kwamen er resultaten. Innovate heeft inmiddels ervaren dat alleen techniek niet leidt tot een gewenste oplossing. Het implementeren van een technische vernieuwing gaat altijd samen met de gebruikers die deze nieuwe tooling en processen moeten leren, begrijpen en vooral accepteren. Het moet dus voor de gebruikers een toegevoegde waarde opleveren waarmee de winstgevendheid, efficiëntie of effectiviteit binnen het bedrijf toeneemt.

Microsoft Dynamics is bij de GD geintegreerd in de de bestaande IT systemen en processen. Alle mutaties van Veehouders en Dierenartsen die via het RVO bij de GD binnenkomen worden verwerkt in het CRM systeem. Hieraan gekoppeld zijn alle diergezondheids-programma’s die er bij de GD draaien. Deze combinatie zorgt voor een actueel inzicht in de lopende zaken, aangaande de veestapel van Veehouders. Dit is zowel inzichtelijk voor de Veehouder, Dierenartsen en medewerkers van de GD.

Microsoft Dynamics is verder geïntegreerd met het DWH van de GD en het financiële systeem.

De Business Intelligence wordt nu nog via Qlikview ontsloten, maar zal in de nabije toekomst overgaan naar Power BI omdat hiermee een betere integratie met de data op het Azure platform mogelijk is.

Richard de Jong heeft als ProductOwner deze implementatie uitgevoerd. Hierbij werd een Agile Scrum team aangestuurd. Met de Stakeholders werd met een strakke planning en flexibiliteit van het team een 10 fasen traject in 2 jaar succesvol afgerond.