Services

Bedrijven adviseren over welke hulpmiddelen het best passend zijn om de in het bedrijf aanwezig data optimaal te kunnen inzetten. Ofwel met welke productiemiddelen kunnen we de ruwe data het meest efficiënt omzetten naar het gewenste eindproduct die bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen (bijv. Database Marketing of Management of beslisprocessen).