Kerncompetentie, het Innovate concept.

Afdrukken

Innovate IT Consultancy is gespecialiseerd in het "toveren" met (ruwe) data en deze data omzetten in "Goud". Wij zijn in staat om vanuit de grondstof "ruwe bedrijfsdata", die in de meeste bedrijven ruim voorhanden is, een "product" te bouwen dat bijdraagt aan de bedrijfseconomische-en klantdoelen. Enkele voorbeelden van deze doelen:

  • Verhoging van de klanttevredenheid (de CRM gedachte)
  • Het beter kennen van de klant en daar beter op inspelen en acteren
  • Verhoging van de omzet door gerichte aanbiedingen aan klanten te kunnen doen. Hiermee verlagen van de kosten en verhogen van de winstgevendheid
  • Servicedifferentiatie: goede klanten een betere service geven, slechtere klanten een mindere service geven
  • Kostenreductie door meer gebruik maken van kennis die je over een klant hebt. Bijv. indien een klant al vele malen benaderd is voor een aanbieding en deze geeft geen response; het kan dan bedrijfseconomisch zinvol zijn om deze klanten niet meer te benaderen, immers er wordt wel elke keer een duur mailpack gestuurd.

Samenvattend: Innovate geeft antwoord op de vraag hoe met behulp van data 'goud' gemaakt kan worden. Hierbij zijn technieken als Business Intelligence en Database Marketing onontbeerlijk! Wij zijn niet alleen in staat dit theoretisch te bedenken maar ook om dit te vertalen naar een praktisch werkende oplossing. Wij dus een partij die niet alleen radicale verbeteringen kan bedenken, maar die ook de realisatie ervan kan uitvoeren.