Het bouwen en inrichten van Datawarehouses

Afdrukken

Centrale bedrijfsvraag:

“Hoe kan ik mijn data en gegevens het best organiseren?”

Innovate is expert in het gestructureerd en geïntegreerd aanleggen van een data structuur waarmee en waarop Business Intelligence en Database Marketing kan worden bedreven (als fundament laag). Wij hebben jarenlange ervaring met het ontwikkelen van Data Warehouses bij klanten als Aegon, KPN Mobile en de ING Postbank. Innovate is in staat om vanuit diverse bronsystemen data geïntegreerd te laden in een database die specifiek gemodelleerd is voor het optimaal kunnen uitvoeren van Business Intelligence en Database Marketing. Het bouwen van Data Warehouses is erg bedrijfsspecifiek en is daarom maatwerk. Ervaring en inzicht in de toepassingsgebieden van het Data Warehouse is hierbij onontbeerlijk, Innovate heeft zijn sporen hierin ruimschoots verdiend.