Database Marketing, Campagne Management

Afdrukken

Centrale bedrijfsvraag:

"Hoe kan ik Database Marketing optimaal inzetten?" of "Hoe kan ik op basis van beschikbare data acties naar mijn klanten uitvoeren?"

Innovate IT Consultancy heeft Database Marketing als specialisme en voert alle activiteiten die hier mee te maken hebben uit. Wat wordt hiermee bedoeld?: Op basis van het kennen van je klant, door optimaal gebruik te maken van aanwezige data, gericht commerciële uitingen doen naar de klanten om zo het commerciële resultaat te optimaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan het verrijken van data en segmenteren van klanten om daarna deze klanten actief te benaderen met een campagne via een bepaald kanaal.

Innovate ontwikkelt, implementeert en beheerd Campagne Management omgevingen waarmee het geautomatiseerd uitvoeren van een Database Marketing actie zeer eenvoudig en gebruikvriendelijk wordt. Hierbij worden kanalen als Direct Mail (Post), SMS, E-mail en internet ingezet. Innovate gaat mee de nieuwste ontwikkelen op het gebied van Database Marketing zoals Event Driven en WebMarketing, ook hier heeft Innovate reeds ervaring en kennis van opgedaan. Innovate heeft Database Marketing omgevingen ingericht bij organisaties als de Postbank en T-Mobile.

Innovate biedt tevens een service waarbij de Database Marketing acties door Innovate kunnen worden uitgevoerd. Dus van het eerste idee tot en met daadwerkelijk uitvoeren van de campagne/actie en uiteindelijk het meten van het effect hiervan (de response). Afhankelijk van de wensen van de klant kan Innovate dit traject of een gedeelte daarvan uitvoeren en kan er voor gekozen dit bij de klant te doen of bij Innovate.